برچسب: البرز، عصر شفافیت، اتاق بازرگانی، کمیسیون، صنعت معدن تجارت، سید محمد باقر تقوی رضوی، نمایشگاه حلال، گردشگری

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز مطرح کرد: برنامه‌ریزی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری حلال در همایش و نمایشگاه بین‌المللی در سال ۱۴۰۲

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با اشاره به هدف‌گذاری برای برگزاری همایش و نمایشگاه حلال بین‌المللی در سال جاری در کشور گفت: بخش مهمی از این نمایشگاه به معرفی ظرفیت‌های گردشگری حلال در ایران مشتمل بر خوراک، …

مرداد ۱۲, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه