برچسب: البرز، عصر شفافیت، علی اسحاقی، دیپلماسی بيولوژيک، موسسه رازی، رازی کوپارس، وزارت امور خارجه

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تأکید کرد: لزوم بازنگری در برنامه کنترل و ریشه کنی بیماری مشمشه

کرج – عصر شفافیت – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در سخنرانی علمی با حضور محققان، بر لزوم بازنگری در برنامه کنترل و ریشه کنی بیماری مشمشه با تست های کشت و PCR درفرم بالینی

آذر ۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه

“​دیپلماسی بیولوژیک” پروژه مشترک میان موسسه رازی و وزارت امور خارجه

کرج – عصر شفافیت – رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی حضور در بازارهای بین المللی، انتقال دانش فنی و توسعه صادرات به سایر کشورها را از اهداف و افق های پیش روی برشمرد.

 

 

به گزارش

آبان ۱۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه