برچسب: البرز، عصر شفافیت، غربالگری رایگان، بیمه تامین اجتماعی، سرطان سینه، سرطان روده بزرگ، سرطان

فراهم شدن امکان غربالگری رایگان بیمه‌شدگان درخصوص دو سرطان شایع در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی  

کرج – عصر شفافیت – معاونت درمان سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان این سازمان توصیه کرد با مراجعه به مراکز درمانی ملکی این سازمان در سراسر کشور و شرکت در طرح رایگان غربالگری سرطان‌های شایع، از وضعیت سلامتی روده بزرگ و