برچسب: البرز، عصر شفافیت، فردیس، قراردادها، محیط زیست، پروژه های عمرانی، ارتقا فرهنگ شهروندی، محمدرضا احمدی نژاد، شهرداری فردیس، خدمات شهری، مدیریت شهری

شهردار فردیس تاکید کرد: ضرورت ایجاد سیستم کنترل و پایش بر فعالیت‌های خدمات شهری

فردیس – عصر شفافیت – شهردار فردیس گفت: به منظور کنترل و نظارت بیشتر، ایجاد سیستم پایش فعالیت های حوزه خدمات شهری و نصب سیستم ردیاب بر خودروهای این حوزه ضروری است. 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری مدیریت …