برچسب: البرز، عصر شفافیت، مرتضی اعتصامی، گل و گیاه، نهالستان کرج، شورای اسلامی شهر کرج، سازمان سیما منظر و فضای سبز، شهرداری کرج علیرضا عاقلی، خودکفایی

مرتضی اعتصامی در بازدید از مرکز تولیدات نهال و گل و گیاه مطرح کرد: نهالستان کرج می تواند به چرخه اقتصادی شهرداری رونق ‌ببخشد

کرج – عصر شفافیت – عضو شورای اسلامی شهر کرج در بازدید از مرکز تولیدات گل و گیاه نهالستان گفت: توجه به توسعه و رویکرد خودکفایی در تولید انواع گونه‌های گیاهی در این مجموعه می‌تواند نقش پر رنگی در کاهش

شهریور ۵, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه