برچسب: البرز، عصر شفافیت، منابع طبیعی، رفع تصرف، طالقان، روستای خورانک

رفع تصرف ۳۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان طالقان

طالقان – عصر شفافیت – رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طالقان از شناسایی و رفع تصرف بخشی از اراضی ملی پلاک خورانک به میزان مساحت ۳۵۰۰متر مربع توسط یگان حفاظت اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان طالقان خبر داد.