برچسب: البرز، عصر شفافیت، موسسه خاک و آب، بازدید، نخبگان

بازدید نخبگان طرح «شهید موسوی» از موسسه تحقیقات خاك و آب كشور

کرج – عصر شفافیت – تعدادی از نخبگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قالب طرح «شهید موسوی» بنیاد ملی نخبگان از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور واقع در البرز  بازدید و با وظایف، اهداف و رشته های شغلی

شهریور ۱, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه