برچسب: البرز، عصر شفافیت، موسسه خاک و آب، تات، گردهمایی، اسدی رحمانی

رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور: کربن آلی ۸۰ درصد از خاک های کشور زیر یک درصد است

کرج – عصر شفافیت – رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: بررسی ها نشان می دهد که کربن آلی ۸۰ درصد از خاک های کشور زیر یک درصد است.

 

به گزارش پایگاه خبری عصر شفافیت از البرز، …

با دعوت موسسه تحقیقات خاک و آب کشور از محققین این حوزه: هشت محور برنامه‌های استراتژیک خاک و آب مورد نقد و بررسی قرار گرفت

کرج – عصر شفافیت – رییس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت: با اولویت بندی اقدامات انجام شده و پس از نقد و بررسی، برنامه راهبردی ۴ سال آینده ترسیم خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری عصر شفافیت …

شهریور ۷, ۱۴۰۲ 0 دیدگاه