برچسب: البرز، عصر شفافیت، پدر واکسن ایران، واکسن سرخک،، دیپلماسی بيولوژيک، موسسه رازی، رازی کوپارس، واکسن فلج اطفال، عباس شفیعی، دکتر میرشمسی

روایت دوست و یار دیرین "پدر واکسن ایران": از ممنوعیت حضور در مراکز تحقیقاتی دنیا تا دست‌یابی به دانش فنی ساخت واکسن فلج اطفال 

کرج – عصر شفافیت- پروفسور عباس شفیعی، پیشکسوت و دانشمند صنعت واکسن سازی کشور گفت: زنده‌یاد پروفسور میرشمسی فردی بسیار سخت کوش و کاردان بود و از اطرافیان خود نیز انتظار داشت متعهدانه پای کار باشند.

 

 

 

یه …