برچسب: البرز، عصر شفافیت، پرهام رضایی، مشاغل خرد و خانگی، پارک نبوت کرج، صادرات، اتاق بازرگانی، شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردم