برچسب: البرز، عصر شفافیت، تور رسانه ای، دانش بنیان، تات، نهال و بذر، محمد زمانیان

ششمین تور از سلسله تورهای رسانه‌ای دانش بنیان سازمان تات برگزار شد: همراهی رسانه‌ها؛ از توسعه پایدار تا رسیدن به امنیت غذایی

کرج – عصر شفافیت – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر؛ مقصد ششمین تور رسانه ای دانش بنیان سازمان تات بود.

 

به گزارش پایگاه خبری عصر شفافیت از البرز، به همت روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و …