برچسب: البرز، عصر شفافیت، پدر صنعت بتن، علی اصغر کیهانی، فریمکو

در سیزدهمین کنگره مهندسی عمران: لقب “پدر صنعت بتن ایران” به علی اصغر کیهانی اعطا شد 

کرج – عصر شفافیت – در سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد لقب پدر صنعت بتن ایران به علی اصغر کیهانی بنیانگذار دانشگاه بتن ایران فریمکو، کارخانجات ایران فریمکو، اسکلت بتنی